HUNDPENSIONAT

Verksamhet

HUNDPENSIONAT

Vår målsättning med verksamheten är att skapa en miljö som känns hemtrevlig, med rutiner och ett innehåll som passar dig och din hund.

För hunden ges möjlighet till aktivering genom promenader och lek i olika former beroende på vad som passar din hund. I våra rejäla rasthagar har hunden röra sig i frihet och de har berikningar av olika slag, till exempel stockar, balanshinder, hus för sol och vindskydd samt utkiksplats. Självklart har
hunden även tid för avslappning och vila under dagen.

Pensionatet har närhet till både skog och sjö vilket gör att vi kan ge din hund varierande promenader i skog och mark. Sommartid finns även möjlighet till bad och lek från vår brygga vid sjön.

Utfodring, rastning och vila samt rengöring av boxar sker på regelbundna tider och har fasta rutiner.

Du är välkommen att hämta och lämna din hund: måndag-torsdag mellan kl 06:00 och 21:00. Ej under lunchvilan 12.00.14.00.

Fredag-söndag mellan 07:00-17:00. Ej under lunchvilan 12.00-14.00. 

Hunden och dess välmående står i centrum under vistelsen här!

Självklart finns de tillstånd och utbildningar som krävs för verksamheten.

Dagsrutiner hundpensionat:

Kontakt

Följ oss gärna på Sociala medier